Veth L-drives

In hoogte verstelbare Veth L-drives.


LdriveVanwege de grote rendementsvoordelen en betere manouvreerbaarheid heeft VOF Amulet ervoor gekozen om het schip te voorzien van L-drives van fabrikant Veth Propulsion. 

Met het vergelijkbare systeem is inmiddels ervaring opgedaan met het huidige schip van Frans en Igor Jansen, het MTS Jade. Daar werden Z-drives toegepast. Na de ingebruikname van het MTS Jade zijn door MARIN meetproeven gedaan. De conclusie van MARIN is dat het toepassen van het thrustersysteem een rendementsvoordeel oplevert van 15% ten opzichte van reguliere aandrijving zoals deze gebruikelijk is in de binnenvaart met schroefas, keerkoppeling en roeren.

Het L-drive systeem dat op het MTS Amulet is toegepast heeft boven de Z-drives van het MTS Jade nog extra voordelen. Ten eerste heeft de L-drive een "overbrenging" minder waardoor er minder weerstandsverlies optreedt. Ten tweede is de L-drive in hoogte verstelbaar waardoor het voortstuwingsrendement van de schroef optimaal kan worden benut.
Een groot voordeel van de mogelijkheid om de L-drive in hoogte te verstellen is het feit dat het schip bij leegvaart geen ballast hoeft te zetten omdat men de schroeven kan laten zakken.

In de praktijk blijkt dat men in het 'bunkerwerk' circa 50% leeg vaart en dat er een groot rendementsverlies optreedt omdat de schepen in het achterschip ballastwater in moeten nemen om vol